Η γνώση είναι δύναμη
Φράνσις Μπέικον
Αστικό δίκαιο
Δημόσιο δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Ποινικό δίκαιο

Η Νexus καλύπτει όλο το φάσμα του δικαίου που αφορά τις σύγχρονες επιχειρήσεις και προσφέρει πλήρεις δικηγορικές υπηρεσίες προς αυτές.

Τελευταία νέα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Φωτοβολταϊκοί σταθμοί: Η διαδικασία αδειοδότησης και πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην Ελλάδα

περισσότερα

Το νομοθετικό πλαίσιο της αλλαγής χρήσης κτηρίου στην Ελλάδα

περισσότερα

Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ένα πολύτιμο εργαλείο για το Δημόσιο και μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, επιτέλους ενεργοποιείται.

περισσότερα