Η γνώση είναι δύναμη
Φράνσις Μπέικον
Αστικό δίκαιο
Δημόσιο δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Ποινικό δίκαιο

Η Νexus καλύπτει όλο το φάσμα του δικαίου που αφορά τις σύγχρονες επιχειρήσεις και προσφέρει πλήρεις δικηγορικές υπηρεσίες προς αυτές.

Τελευταία νέα

Μεταβίβαση απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα (ΜΕΔ)

περισσότερα

Το νομοθετικό πλαίσιο του glamping στην Ελλάδα

περισσότερα

Κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών και Digital Nomads

περισσότερα