Η γνώση είναι δύναμη
Φράνσις Μπέικον
Αστικό δίκαιο
Δημόσιο δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Ποινικό δίκαιο

Η Νexus καλύπτει όλο το φάσμα του δικαίου που αφορά τις σύγχρονες επιχειρήσεις και προσφέρει πλήρεις δικηγορικές υπηρεσίες προς αυτές.

Τελευταία νέα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

περισσότερα

Μεταβίβαση απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα (ΜΕΔ)

περισσότερα

Το νομοθετικό πλαίσιο του glamping στην Ελλάδα

περισσότερα