Η γνώση είναι δύναμη
Φράνσις Μπέικον
Αστικό δίκαιο
Δημόσιο δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Ποινικό δίκαιο

Η Νexus καλύπτει όλο το φάσμα του δικαίου που αφορά τις σύγχρονες επιχειρήσεις και προσφέρει πλήρεις δικηγορικές υπηρεσίες προς αυτές.

Τελευταία νέα

Δωρεάν (pro bono) νομικές υπηρεσίες σε εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία

περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

περισσότερα

Μεταβίβαση απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα (ΜΕΔ)

περισσότερα