Ο Γιώργος Οικονόμου γεννήθηκε το 1967 και αποφοίτησε από το 21ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομική στο Α.Π.Θ. και από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε το 1992 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον κλάδο του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου.

Από το 1994 διατηρεί δικηγορικό γραφείο και ασκεί μάχιμη δικηγορία ασχολούμενος με θέματα Εμπορικού, Αστικού και Ποινικού δικαίου. Είναι επίσης διαπιστευμένος μεσολαβητής και εγγεγραμμένος στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το 2016 μαζί με τον Θάνο Χαριστό ίδρυσαν από κοινού την Δικηγορική Εταιρεία “Nexus” με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αποτελούν τους εταίρους αυτής.

Ο Γιώργος Οικονόμου είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω με μεγάλη και πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό διαφορών εμπορικού δικαίου, δικαίου επιχείρησης, δικαίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού μεγάλων εταιριών, δικαίου ακινήτων και ποινικού δικαίου, κυρίως υποθέσεων οικονομικής και περιουσιακής φύσης. Έχει χειριστεί με ιδιαίτερη επιτυχία γνωστές υποθέσεις εξυγίανσης επιχειρήσεων που αποτελούν πρότυπο για παρόμοιες περιπτώσεις μέχρι σήμερα.

Παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων. Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.