Η Ομάδα μας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ +30 6945900303
Ο Γιώργος Οικονόμου γεννήθηκε το 1967 και αποφοίτησε από το 21ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομική στο Α.Π.Θ. και από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε το 1992 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον κλάδο του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. Από το 1994 διατηρεί δικηγορικό γραφείο και ασκεί μάχιμη δικηγορία ασχολούμενος με θέματα Εμπορικού, Αστικού και Ποινικού δικαίου. Είναι επίσης διαπιστευμένος μεσολαβητής και εγγεγραμμένος στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το 2016 μαζί με τον Θάνο Χαριστό ίδρυσαν από κοινού την Δικηγορική Εταιρεία “Nexus” με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αποτελούν τους εταίρους αυτής. Ο Γιώργος Οικονόμου είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω με μεγάλη και πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό διαφορών εμπορικού δικαίου, δικαίου επιχείρησης, δικαίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού μεγάλων εταιριών, δικαίου ακινήτων και ποινικού δικαίου, κυρίως υποθέσεων οικονομικής και περιουσιακής φύσης. Έχει χειριστεί με ιδιαίτερη επιτυχία γνωστές υποθέσεις εξυγίανσης επιχειρήσεων που αποτελούν πρότυπο για παρόμοιες περιπτώσεις μέχρι σήμερα. Παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων. Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.
ΘΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΤΟΣ +30 6977348147

Ο Θάνος Χαριστός γεννήθηκε το 1977 και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες στο Α.Π.Θ. και εν συνεχεία από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε το 2002 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον κλάδο του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου. Έχει αρθρογραφήσει κατά διαστήματα σε διάφορα έντυπα για επίκαιρα νομικά θέματα.Τη διετία 2002-2004 εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών και εν συνεχεία άσκησε ενεργή δικηγορία στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα του «Ιωάννης Χαριστός και συνεργάτες» ασχολούμενος με θέματα Εμπορικού και Αστικού δικαίου. Το 2010 ίδρυσε στην Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους τη Δικηγορική Εταιρεία “Primius”, ενώ από το 2016 μαζί με το Γιώργο Οικονόμου αποτελούν τους εταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας Nexus με έδρα τη Θεσσαλονίκη.Ο Θάνος Χαριστός είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και έχει χειριστεί ευρύ αντικείμενο υποθέσεων αστικού δικαίου, δικαίου επιχείρησης, καθώς και δικαίου ακινήτων. Παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων. Ομιλεί την Γερμανική, Αγγλική και Ρωσική γλώσσα.

ΜΑΡΙΑ ΝΑΡΗ Δικηγόρος +30 6978441205

Η Μαρία Νάρη γεννήθηκε το 1980 και αποφοίτησε από το 8ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα  έτη 2003-2006 πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ηρακλή Αλεξόπουλου και εν συνεχεία εργάστηκε ως συνεργάτης διαφόρων δικηγορικών γραφείων και εταιρειών σε αντικείμενα διοικητικού-φορολογικού, αστικού δικαίου, δικαίου αλλοδαπών και δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως. Από το έτος 2018 μέχρι και σήμερα είναι συνεργάτης δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας “Nexus”. Είναι δικηγόρος Παρ’Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2007. Ειδικεύεται στο Αστικό, Διοικητικό (Φορολογικό Δίκαιο). Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ +30 2310553728
Η Νικολέτα Κυριαζοπούλου γεννήθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ». Σπούδασε Νομική στο Α.Π.Θ όπου και συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, με κύριο αντικείμενο το Φορολογικό Δίκαιο. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Αθανασίου Χαριστού και Συνεργατών, ενώ από το 2017 εργάζεται ως συνεργάτης δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία “NEXUS”. Ειδικεύεται στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Εταιριών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ομιλεί την Αγγλική και την Γερμανική γλώσσα.
ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΗΣ Δικηγόρος +30 6959553341

O Αλκίνοος – Θωμάς Κωνής γεννήθηκε το 1993 στην Πρέβεζα. Είναι δικηγόρος και πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Αθανασίου Χαριστού και Συνεργατών, ενώ από το 2018 εργάζεται ως συνεργάτης δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία “NEXUS”. Ειδικεύεται στο Δίκαιο Εταιρειών, στο Δίκαιο Ακινήτων, καθώς και στο Μεταναστευτικό Δίκαιο, Επίσης, είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου στο ΑΠΘ με ειδίκευση το εργατικό δίκαιο, καθώς και στο ΔΠΜΣ του Κτηματολογίου στο ΑΠΘ. Ομιλεί την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Δικηγόρος +30 6947505000

Ο Γιώργος Καπετάνιος είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα». Έχει λάβει πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών στο «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύεται στα ζητήματα διοικητικού δικαίου, δίκαιου φορολογίας επιχειρήσεων και εταιρειών και ακίνητης περιουσίας. Ομιλεί την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.

ΜΑΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ +30 2310553728

Η Ματίνα Ράπτη γεννήθηκε το 1994 και αποφοίτησε από το 4ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων. Σπούδασε Νομική, στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.. Tα έτη 2017 έως 2019 πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Θ. Καζαντζίδη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης. Το 2019 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στον τομέα «Δίκαιο και Πληροφορική». Στο ίδιο Πανεπιστήμιο συνεχίζει την διδακτορική της διατριβή στον τομέα του Δικαίου και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.  Από τον Ιανουάριο του 2020 έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ούσα δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του 2020 εργάζεται ως συνεργάτης δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία “NEXUS”. Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών. Ομιλεί την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΙΟΝΑΚΗ Δικηγόρος +30 2310552980

Η Αλεξάνδρα Λιονάκη γεννήθηκε το 1997 και αποφοίτησε με άριστα από το 2ο ΓΕ.Λ. Χανίων. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (έτη 2015-2019). Στο ίδιο Πανεπιστήμιο συνεχίζει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα των Διεθνών Σπουδών με αντικείμενο το «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας». Απασχολήθηκε ως ασκούμενη δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Χανίων «Ευγένιος Αρετάκης & Συνεργάτες» και συνεχίζει ως ασκούμενη δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία “NEXUS”. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών σεμιναρίων και προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων από το 2019.  Ειδικεύεται στο δίκαιο ενέργειας, δίκαιο εταιρειών & επιχειρήσεων, εργατικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο. Ομιλεί την Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα.