Ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2021
Σχόλια 0
Ετικέτες digital nomads , golden visa

Κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών και Digital Nomads

Σημαντικές αλλαγές επέφερε η πρόσφατη ψήφιση του νόμου με αριθ. 4825/2021 στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς και στην στήριξη του θεσμού των ψηφιακών νομάδων μέσω της παροχής «ψηφιακής Visa». Σημειώνεται ότι ήδη το πρόγραμμα διαμονής επενδυτών στην Ελλάδα συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τη διαμονή επενδυτών στην Ελλάδα;

Αρχικά, ο εν λόγω νόμος προσέθεσε σημαντικές ρυθμίσεις στην μεταναστευτική νομοθεσία, οι οποίες δημιουργούν επιπλέον κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών και μέλη των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται η λεγόμενη «επενδυτική κινητικότητα» στο χώρο των παρεχόμενων αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια διαμονής ως επενδυτές για επένδυση σε τραπεζική κατάθεση ή άυλους τίτλους να μπορούν να ρευστοποιήσουν τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια, μεταβαίνοντας σε άλλη επενδυτική κατηγορία, ήτοι είτε σε έτερο επενδυτικό προϊόν της μεταναστευτικής νομοθεσίας, είτε στην αγορά ακίνητης περιουσίας (Golden Visa). Παρέχεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα εναλλακτικής αξιοποίησης των επενδυτικών κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα των επενδυτών και των μελών της οικογένειάς τους.

Διαμονή των «Digital Nomads» στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

Περαιτέρω, εισάγεται ο θεσμός των «Digital Nomads». Με την νέα ρύθμιση, η οποία έρχεται σε μία εποχή όπου έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στις παραδοσιακές εργασιακές σχέσεις, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς πολίτες τρίτων χωρών («Digital Nomads»), οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσων που υποκαθιστούν τη φυσική παρουσία τους στον χώρο εργασίας με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας, να διαμείνουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο έτη. Τέλος, η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στα μέλη της οικογένειάς τους. Με τον τρόπο αυτό, σε μία εποχή που εξαιτίας του COVID-19 αρκετοί εργαζόμενοι επιλέγουν ή αναγκάζονται να εργάζονται εξ αποστάσεως, δίδεται η δυνατότητα σε αυτούς να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και να κινούνται ελεύθερα στην Ε.Ε. ακόμα και αν εργάζονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις.