Ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2018
Σχόλια 0

Η Δικηγορική Εταιρεία Nexus επιλέχθηκε από την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.»

Η Δικηγορική Εταιρεία Nexus μαζί με συνεργάτες της τοπογράφους- μηχανικούς επιλέχθηκε από την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» ως το δικηγορικό γραφείο, το οποίο θα συμπράξει στην κτηματογράφηση της περιοχής του άλλοτε νομού Γρεβενών. Ήδη αυτόν τον μήνα υπογράφηκε μεταξύ της αναθέτουσας παραπάνω εταιρείας και του δικηγορικού μας γραφείου η σχετική σύμβαση έργου.

Η κτηματογράφηση της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών εντάσσεται στην 4η και τελευταία γενιά κτηματογράφησης, η οποία και θα ολοκληρώνει την κατάρτιση του Κτηματολογίου της χώρας. Η τέταρτη γενιά κτηματογράφησης αφορά περίπου στο 42% των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της χώρας, τα οποία εντοπίζονται στο 63% της έκτασης όλης της επικράτειας.

Η σύμπραξη νομικών και δικηγόρων κατά την φάση της κτηματογράφησης είναι αναγκαία καθότι οι πολίτες δηλώνουν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα επί των ακινήτων τα οποία έχουν αποτυπωθεί από τους τοπογράφους-μηχανικούς. Η ορθή δήλωση των ιδιοκτησιών είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία καθότι η εσφαλμένη δήλωση ή η παράλειψη δήλωσης με βεβαιότητα οδηγεί στην ανάγκη να ακολουθηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο πολυδάπανες και χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες, ενώ με το πέρασμα των ετών η μη δήλωση οδηγεί σε απώλεια περιουσιακών δικαιωμάτων.

Σύντομα στην πόλη των Γρεβενών θα λειτουργήσει Κτηματολογικό Γραφείο στο οποίο οι ιδιοκτήτες της περιοχής θα ειδοποιηθούν ώστε να προσέρχονται για να δηλώσουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους.  Τον νομικό έλεγχο της όλης διαδικασίας θα τον διεκπεραιώσει η εταιρεία μας.

Leave a comment