Ημερομηνία 24 Μαΐου 2021
Σχόλια 0

Επιχειρηματικές ευκαιρίες σε επενδύσεις παραγωγής φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα επιτρέπει την παραγωγή τόσο των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης όσο και την παραγωγή βιομηχανικής (ή κλωστικής) κάνναβης. Από το 2013 και έπειτα η χώρα μας εντάχθηκε στον χάρτη των ευρωπαϊκών κρατών που αναγνώρισαν και ενσωμάτωσαν την κάνναβη στην εθνική έννομη τάξη τους, με στόχο την αξιοποίησή της για φαρμακευτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η παραγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση και διάθεση τόσο φαρμακευτικής όσο και βιομηχανικής κάνναβης αναμένεται να αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια μία πολλά υποσχόμενη αγορά, η οποία θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων με την παράλληλη ενίσχυση της απασχόλησης και της εθνικής οικονομίας.

Αν και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις δύο μορφές κάνναβης ήταν ιδιαίτερα υψηλό τα τελευταία χρόνια, η υλοποίηση των επενδύσεων στην φαρμακευτική κάνναβη έρχονταν αντιμέτωπη με την γραφειοκρατία, παρακωλύοντας την ομαλή ανάπτυξη των επενδύσεων. Ωστόσο, η ψήφιση μόλις προ ημέρων σχετικού νόμου για την παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης απλοποίησε την διαδικασία εξαγωγής προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και διασφάλισε τον ομαλό και ασφαλή εφοδιασµό της ελληνικής αγοράς τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης υπό συνθήκες υψίστης ασφάλειας.

Από την άλλη, οι επενδύσεις στην βιομηχανική κάνναβη ήδη παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στη χώρα μας, καθώς μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι από τον Καναδά, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ έχουν εισέλθει στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας μεγάλη δραστηριότητα στην παραγωγή και εξαγωγή προϊόντων κλωστικής κάνναβης.

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, δίνουν την δυνατότητα να αποτελέσει η χώρα όχι μόνο ένα  κέντρο παραγωγής και εκχύλισης προϊόντων με βάση την κάνναβη, αλλά και έναν επιστημονικά αναγνωρισμένο χώρο έρευνας και μελέτης της κάνναβης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δε προφανή τα οφέλη για την εγχώρια οικονομία.

Η αδειοδότηση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα:

Με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, όταν μιλάμε για την βιομηχανική (ή κλωστική) κάνναβη αναφερόμαστε στις ποικιλίες της βιομηχανικής κάνναβης που είναι εγγεγραμμένες στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» και έχουν περιεκτικότατα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε ποσοστό μικρότερο του 0,2%.

Η σχετικά άμεση και διαυγής διαδικασία απόκτησης άδειας καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης έχει οδηγήσει τόσο μικρούς και μεγάλους Έλληνες παραγωγούς όσο και μεγάλους επενδυτικούς ομίλους του εξωτερικού να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και στην μετέπειτα αξιοποίησή της με την παραγωγή διάφορων ευεργετικών για την υγεία του ανθρώπου προϊόντων, όπως λάδι σπόρων κάνναβης και διάφορα άλλα αφεψήματα που προέρχονται από αυτήν.

Από τους βασικούς παράγοντες για την απόκτηση άδειας καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης είναι η ύπαρξη ενός αρδευόμενου αγροτεμαχίου, το οποίο να διαθέτει γόνιμο έδαφος και σχετική άδεια χρήσης νερού. Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία για την απόκτηση της σχετικής άδειας. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καλείται να ενημερώσει την εν λόγω υπηρεσία για την ακριβή ποικιλία σπόρων του κοινοτικού καταλόγου που επιθυμεί να καλλιεργήσει και να ακολουθεί απαρέγκλιτα το νομοθετικό πλαίσιο, δίνοντας μεγάλη προσοχή στην μη  υπέρβαση του ορίου 0,2% περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Η αδειοδότηση φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα:

Στη Ελλάδα η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης νομιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2017, ενώ η καλλιέργεια, η επεξεργασία, η εμπορία και η εξαγωγή της τον Μάρτιο του 2018 (Ν. 4523/2018). Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και κατ’ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L περιεκτικότητας σε THC άνω του 0,2%, με αποκλειστικό σκοπό, είτε την προμήθεια της φαρμακευτικής αγοράς με τη διάθεση σκευασμάτων για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.            

Το ισχύον νομικό πλαίσιο, ύστερα και από τις πολύ πρόσφατες τροποποιήσεις του,  δίνει την δυνατότητα επενδύσεων, τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Προκειμένου να προχωρήσει μία τέτοια επένδυση, θα πρέπει να πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος, οι οποίες έχουν να κάνουν με την έκταση και τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου που θα γίνει η επένδυση, την διαδικασία απόκτησης άδειας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης και λειτουργίας αυτής, την διαδικασία παραγωγής τελικού φαρμακευτικού προϊόντος, τον τρόπο απόκτησης σχετικής άδειας κυκλοφορίας του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος από τον αρμόδιο εθνικό φορέα κλπ.

Το νομοθετικό πλαίσιο που ευνοεί την υλοποίηση επενδύσεων στο χώρο της κάνναβης στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε να στηθεί ένα εμπόριο αδειών  τόσο σε σχέση με την φαρμακευτική όσο και με την βιομηχανική κάνναβη. Ωστόσο η όλη διαδικασία αδειοδότησης είναι απλή, άμεση και διαυγής. Ωστόσο η πρόσφατη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για καλλιέργεια και παραγωγή τελικού προϊόντος της φαρμακευτικής κάνναβης ξεκλείδωσε τα προβλήματα που παρουσίαζε ο προγενέστερος νόμος και επιτρέπει να ξεκινήσει πρακτικά η παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με σκοπό εξαγωγή, ακόμη και αν δεν έχουν διασφαλίσει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στην χώρα μας 94 άδειες εγκατάστασης μονάδων καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης και περίπου 90 άδειες καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις αδειοδότησης τόσο φαρμακευτικής όσο και βιομηχανικής κάνναβης. Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά επένδυση αλλοδαπών επενδυτών, οι οποίοι απέκτησαν άδεια βιομηχανικής κάνναβης, την οποία υλοποιούν αυτές τις ημέρες σε έκταση 40 στρεμμάτων στην Επανωμή Θεσσαλονίκης. Η πρώτη παραγωγή της μονάδας τους αναμένεται αμέσως μετά το καλοκαίρι του 2021.