Ημερομηνία 27 Απριλίου 2020
Σχόλια 0

Απαλλαγές για τις πληττόμενες επιχειρήσεις των λιμένων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους διαφόρων λιμένων ανά την επικράτεια που πλήγηκαν από τον COVID-19. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συνάψει με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας συμβάσεις παραχώρησης χρήσης, με τις οποίες παραχωρείται σε αυτές το δικαίωμα να ασκούν σε τμήματα των ζωνών λιμένων επιχειρηματικές δραστηριότητες έναντι ανταλλάγματος.

επιχειρήσεις λιμένων covid-19

Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός ζώνης λιμένα λόγω COVID-19

Με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων αυτών, μεταξύ των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν με τις πρόσφατες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του COVID-19, συμπεριλαμβάνεται και η απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός ζώνης λιμένα. Μολονότι η ρύθμιση αυτή έλαβε λιγότερη δημοσιότητα από άλλες, αποτελεί αναμφίβολα σημαντική επέμβαση του κράτους στις συμβάσεις παραχώρησης, η οποία δίνει -τουλάχιστον προς στιγμήν- οικονομική “ανάσα” σε εκατοντάδες επιχειρήσεις-παραχωρησιούχους που είναι βέβαιο, ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατες οικονομικές δυσκολίες, αφού τα έσοδά τους το προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι σαφώς μειωμένα σε σχέση με τα αναμενόμενα εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης της τουριστικής και επιβατικής κίνησης.

Το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την απόφαση

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020, προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή των παραχωρησιούχων από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης χώρου εντός ζώνης λιμένα για επιχειρηματικούς σκοπούς, στις περιπτώσεις που η λειτουργία της επιχείρησης έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί προσωρινά για την αντιμετώπιση του COVID-19. Η απαλλαγή αυτή αφορά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του μέτρου για διάστημα έως και δύο (2) μηνών με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Οι διατάξεις που προβλέπουν την απαλλαγή υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης διάταξης που θεσπίζει την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος. Σημειωτέον, ότι η απαλλαγή καταβολής του αντιτίμου της παραχώρησης, η οποία προσομοιάζει με μίσθωμα, εν προκειμένω ανέρχεται στο 100% και όχι στο 60% όπως καθορίστηκε για την απαλλαγή της καταβολής των μισθωμάτων των λοιπών πληττομένων επιχειρήσεων.

Στο σχετικό άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου διευκρινίζεται, ότι η απαλλαγή χορηγείται, όταν η διοίκηση και εκμετάλλευση των λιμένων πραγματοποιείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. Είναι σαφές επομένως, ότι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ζώνες λιμένων, την διαχείριση των οποίων ασκούν νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, δεν απαλλάσσονται με βάση την εν λόγω διάταξη από την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις λιμένων δεν επιλύουν οριστικά τα προβλήματα που δημιούργησε ο COVID-19

Οι ρυθμίσεις αυτές βεβαίως, αν και είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, δεν επιλύουν οριστικά τα επικείμενα προβλήματα των επιχειρήσεων-παραχωρησιούχων, καθότι οι εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες επηρεάζονται σημαντικά από τον παράγοντα της εποχικότητας και συνεπώς η απώλεια του κύκλου εργασιών της εαρινής και θερινής περιόδου είναι δυσαναπλήρωτη. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, που προδιαγράφουν, ότι η θερινή επιβατική κίνηση θα είναι σχεδόν μηδενική, φαίνεται εξαιρετικά πιθανή, αν όχι βέβαιη, η αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να καταβάλλουν στο μέλλον το οικονομικό αντάλλαγμα που συμφωνήθηκε πριν από την πανδημία, η οποία ανέτρεψε το σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις, επί των οποίων βασίστηκαν για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης. Αν ληφθεί μάλιστα υπ’ όψη, ότι οι συμβάσεις αυτές είναι συνήθως μεγάλης διάρκειας, όταν τελικά παύσει η ισχύς των προστατευτικών διατάξεων, πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια δυσβάσταχτη οικονομική υποχρέωση, την οποία θα αδυνατούν να εκπληρώσουν.

Είναι ανάγκη να υπάρξει σχετική μέριμνα από το κράτος, με αποφασιστικές επεμβάσεις στις συμβάσεις και για την περίοδο μετά την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και δεδομένου, ότι η συμβιβαστική επίλυση των διαφορών στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αυτονόητη καθότι παρεμβάλλονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των λιμένων, η προσφυγή στα δικαστήρια για την προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα θα είναι μονόδρομος για τις πληττόμενες επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας.  

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με νομικά νέα στον ιστότοπο μας!